Колоноскопски скрининг за колоректален рак: Рандомизирано проучване

Според първичния анализ на данните скринингът не е понижил смъртността, но това не е краят на историята.