Комбинирана терапия при пациенти, хоспитализирани с COVID-19

Пациентите с тежък COVID-19 имат дисрегулация на възпалителните отговори и повишени нива на цитокини. Барицитиниб, инхибитор на Янускиназата, блокира цитокиновата сигнализация и може също така да има анти-SARS-CoV-2 действие.