Коморбидности при сърдечна недостатъчност

Видео презентация на Д-р М. Стоянов за Коморбидностите при сърдечна недостатъчност.