Препоръки за компресивно лечение при пациенти с варикозни язви на краката

Компресивното лечение представлява научно обоснована, широко разпространена, междудисциплинарна, междусекторно значима и добре утвърдена форма на лечение, която е приложима при пациенти с венозни заболявания, тромбозни състояния, лимфедем или липедем.