Лапароскопска срещу отворена хирургия за ниско разположен рак на ректума

Краткосрочни резултати от голямо рандомизирано проучване подкрепят използването на лапароскопска-асистирана хирургия.