Лопинавир-ритонавир не бе ефективен при COVID-19

В отворено, рандомизирано проучване в Ухан, Китай 14-дневната терапия с лопинавир-ритонавир не е показала разлика в клиничното подобряване или намаляване нивото на вирусната РНК в сравнение със стандартното лечение.