Мета-анализ уточнява различните ползи и рискове от SGLT-2 инхибиторите и GLP-1 рецепторните агонисти

SGLT-2 инхибиторите са по-ефективни за понижаване на смъртността при всякакви причини и хоспитализациите по повод сърдечна недостатъчност.