Може ли метформин да предпази от хепатоцелуларен карцином?

При пациенти с диабет и ноналкохолна чернодробна стеатозна болест (НАСБ) монотерапията с метформин и строгият гликемичен контрол са свързани с по-нисък риск.