Мястото на бета-блокерите в лечението на ендокринните хипертонии

Видео презентация на Д-р Атанаска Еленкова за Мястото на бета-блокерите в лечението на ендокринните хипертонии.