Намалява ли рискът при преминаване на бездимни алтернативи?

Намаляването на вредата от тютюна е подход, който на практика намалява рисковете за здравето на пълнолетните пушачи, продължаващи да пушат, като им осигурява негорими алтернативи на цигарите. Въпреки че бездимните алтернативи съдържат никотин и не са без риск, те може да спомогнат за намаляването на риска, свързан с пушене чрез намаляване на излагането на вредни и потенциално вредни вещества.