Насоки за интензивнии грижи за справяне със свързана с ваксината тромбоцитопения и тромбоза (СВТТ)

Рядко срещан синдром след първа доза ваксина срещу COVID-19, най-често с ваксината на AstraZeneca, характеризира се с тромбоцитопения, повишен D-димер и прогресираща тромбоза с висока честота на тромбоза на мозъчния венозен синус