Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка на ФМИ

В стремежа за ускоряване на спада на тютюнопушене и свързаната с него вреда за населението, все повече се налага подходът на намаляване на вредата от тютюна, който се счита за ценен и обещаващ подход.