Научни доказателства за намален риск - Сърдечносъдови заболявания

“Нашата цел е да бъдем лидери на мащабно усилие, в резултат на което продуктите с намален риск (ПНР) в крайна сметка да заменят цигарите, което ще е от полза за пълнолетните пушачи, обществото, нашата компания и нашите партньори”