Научни доказателства за намален риск – здравето на устната кухина при използване на системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР) да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери