Научно доказани хранителни подходи в лечението и превенцията на диабета

В настоящия обзор се представят съвременни диетични препоръки за лечение и превенция на захарния диабет, създадени на базата на клинични проучвания и валидни за европейската клинична практика с различна степен на препоръчителност в зависимост от наличните нива на доказателственост. Степен А и В се базират на добре проведени клинични проучвания, а степен С се подкрепя от становища на експерти при липса на проведено проучване. Разглеждат се мястото и ролята на енергийния баланс, основните макро- и микронутриенти - белтъци, въглехидрати, мазнини, хранителни фибри, антиоксиданти, гликемичен индекс. Коментират се доказаните позитивни и негативни ефекти на хранителните фактори и възможностите на диетичните модификации при диабет и риск от развитие на диабет.