Още несигурност за химиотерапията с платина при свързан с BRCA рак на гърдата

.