Ниво на стрес и индикации за депресия при седемнадесетгодишните ученици

Ниво на стрес и индикации за депресия при седемнадесетгодишните ученици. Резултати от пилотно проучване - 2013