Нови препоръки за скрининг за хепатит с вирусна инфекция

Последните препоръки за скрининг за Вируса на Хепатит C (HCV) бяха публикувани през 2012–2013 г.. От тогава две важни открития промениха начина на действие.