Ново лекарство подобрява бъбречните резултати при пациенти с диабет и хронично бъбречно заболяване

Finerenone намалява риска от прогресия на хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) при пациенти с диабет тип 2 и ХБЗ. Около 5700 възрастни с диабет и ХБЗ, приемащи максимална доза инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим или ангиотензин-рецепторен блокер са рандомизирани към ежедневен перорален прием на финеренон или плацебо.