Ново разбиране за продължителното мониториране за предсърдно мъждене

Две проучвания сравняват честотата на установено с имплантируем сърдечен монитор окултно (безсимптомно) ПМ с получената чрез стандартни грижи или 30-дневно външно мониториране.