Новости в генетиката на затлъстяването в ерата на цялостно геномно асоциираните проучвания

Честотата на затлъстяването, чиято наследственост се определя от взаимодействието между голям брой гени и фактори на околната среда, продължава да расте в световен мащаб. Това предизвиква сериозни здравни проблеми и увеличава значително икономическата тежест за обществото. Въпреки бавния напредък и лимитирания успех, в последните 15 години кандидат генните и цялостно геномно свързаните (линкидж) проучвания бяха основните епидемиологични генетични подходи в идентифицирането на генетичните локуси, асоциирани със затлъстяването.