Нововъзникващи и повторно появяващи се инфекциозни заболявания

Обучителен курс на тема „Нововъзникващи и повторно появяващи се инфекциозни заболявания". Ръководител на курса - Проф. Винцензо Балдо, Университет в Падуа