Няма разлика в SARS-CoV-2 вирусния товар и времето за клирънс между симптоматични и пациенти без симптоми

.