Оказва ли влияние изходното ниво на диастолно артериално налягане (ДАН) върху резултите от интензивното понижаване на артериалното налягане?

Отговорът е "Не", съгласно пост хок анализ на данните от проучването STEP.