Определяне на тежестта на попълване на медицинската документация

През 2019 американските лекари са прекарали приблизително 125 милиона часа в попълване на документи освен часовете за прегледи.