Oseltamivir не предотвратява хоспитализации при амбулаторни пациенти с грип

Освен това oseltamivir е свързван с повече гадене и повръщане.