Осигурява ли БЦЖ ваксинацията защита срещу COVID-19?

БЦЖ ваксинацията не даде ползи според данни от единично сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано проучване, включващо здравни работници в Дания.