Оценка на риска от фрактури - инструменти за ранно откриване на пациентите

Всяка година на 20 октомври в световен мащаб се провеждат кампании, посветени на повишаване осведомеността, превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата.