Отговор към SARS-CoV-2 ваксината при пациенти на модифициращи множествената склероза терапии

Намаленият антителен отговор след ваксинация е често срещан при няколко от терапиите за множествена склероза (МС).