Отклоненията в образното изследване на белия дроб могат да персистират и след дехоспитализация по повод COVID-19 при някои пациенти

Но не бе открита корелация между персистиращи симптоми и персистиращи находки в образната диагностика.