Консесус на група експерти относно образното изследване на гръден кош и бял дроб при пациенти с COVD-19

.