Отстраняване на чужди тела от горните отдели на стомашно-чревния тракт при възрастни пациенти

Настоящото ръководство представя официалното становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) по отношение отстраняването на чужди тела, попаднали в горните отдели на стомашно-чревния тракт, при възрастни пациенти.