Пациентите със COVID-19 трябва да продължат да приемат ACE инхибитори и ARB

.