Периоперативен гликемичен контрол при пациенти с диабет

Интензивен контрол на кръвната захар може да не е необходим при пациенти с диабет, които са подложени на голяма хирургична интервенция.