Пневмония при COVID-19

Задачата на това изложение е да даде кратки препоръки за поведение при възрастни с пневмония при COVID-19, базирани на данни от достъпната медицинска литература.