За по-голям успех в инвазивните интервенции при миокарден инфаркт, наблегнете на общото време на исхемия

Резултатите по-силно корелират с времето, измерено от появата на симптомите, отколкото с времето, засечено от постъпване в болница (от вратата на болницата) до балонната дилатация (door-to-balloon time- DBT).