По-кратък курс с антибиотици за остеомиелит при диабетно стъпало

В пилотно рандомизирано контролирано проучване, резултатите са сходни по отношение на това дали пациентите са били 3 или 6 седмици на антибиотична терапия. Настоящите насоки препоръчват 4 до 6 седмици антибиотична терапия за остеомиелит при диабетно стъпало (ОмДС).