По-краткият курс с антибиотици е по-добър при някои чести инфекции според ACP

Според Американския колеж на лекарите (ACP), това че някои често срещани бактериални инфекции се лекуват най-добре с по-кратки антибиотични курсове, ще намали заплахата от резистентни организми.