Подобряване състоянието на анемията при пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия

Таргетирането към С3 е с по-добър ефект върху екстраваскуларната и интраваскуларната хемолиза, което води до по-големи подобрения на анемията в сравнение с инхибирането на С5.