Поглед отблизо върху научната работа на ФМИ: липса на процес на горене

.