Ползата от контрол на ритъма е повече от тази от контрола на честотата при предсърдно мъждене: Има ли значение кога започва и се прилага лечението?

Ретроспективно кохортно проучване показва по-нисък риск от нежелан изход при прилагане на стратегия за контрол на ритъма, но само когато бъде стартирана в рамките на една година от диагнозата.