Постоянство на лечението с денозумаб при жени с висок риск от фрактури в България

Настоящото проучване оценява постоянството към денозумаб при жени в напреднала възраст с висок риск от фрактури в клиничната практика в България.