Симптомите са чести при рак на яйчника в ранен стадий

Повече от 70% от жените в ранен стадий на овариален карцином са имали симптоми.