Практическо приложение на биоелектрическия импеданс анализ (BIA)

Биоелектрическият импеданс анализ (BIA) е инструментален метод за анализ на телесния състав. Методът е валидизиран и дава надеждна информация за хранителния статус както при здрави хора, така и при пациенти с различни заболявания. Настоящата работа има за цел да обобщи препоръките, касаещи условията, при които трябва да се извършва измерването, популационните групи от здрави и болни хора, при които BIA е валидизиран, както и физиологичните състояния, при които методът не е информативен.