Предиабетът не е сигурен предиктор за диабет при по-възрастни хора

Състоянието на предиабет може да не е от полза като прогностичен маркер за риска от диабет при по-възрастни пациенти.