Предотвратяване на сърдечни заболявания при жените: нови насоки от Американската сърдечна асоциация

Свързаните с бременността неблагоприятни събития са свързани с повишен сърдечносъдов риск, което изисква повече усилия в посока превенция при жените.