Предписване на антибиотици за COVID-19 по време на амбулаторни прегледи на бенефициентите на Medicare

В своето проучване сред пациенти на Medicare ≥ 65 г. авторите анализират антибиотичните предписания при пациенти с COVID-19, за да открият възможности за подобряване на съществуващите практики