При тежка COVID-19 не се наблоюдава полза от Lopinavir–Ritonavir

Лечението с lopinavir–ritonavir не допринася допълнителна полза от стандартните грижи при тежко болни пациенти с карона вирус заболяване (COVID-19). Резултатите от отворено, рандомизирано проучване бяха публикувани в New England Journal of Medicine.