Профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия

Препоръки на Австрийското дружество по гастроентерология и хепатология за профилактика на колоректалните карциноми и ендоскопско проследяване след колоноскопска полипектомия