Профилактика на венозен трамбемболизъм (ВТЕ) при дехоспитализирани пациенти с COVID-19

Ниска доза ривароксабан след изписване предотвратява някои случаи на венозен тромбоемболизъм на първия месец при пациенти с висок риск.